Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sesja nr XXXVI

Numer sesjiData sesjiDzień sesjiGodzina sesjiMiejsce sesji
XXXVI sesja Rady Gminy30.03.2021 r.wtorek15:00

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe (Osiedle Niewiadów 43)


Porządek posiedzenia

Protokół z posiedzenia

Głosowanie imienne na sesjiUCHWAŁY:

Lp.Numery uchwałyTreść uchwałyPlik do pobrania
1XXXVI/295/21w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościPlik
2XXXVI/296/21w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Plik
3XXXVI/297/21o zmianie uchwały Nr LX/417/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach stanowiących własność Gminy Ujazd
Plik
4XXXVI/298/21o zmianie uchwały Nr XXXIV/283/21 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Ujazd i zwrotu części tej opłaty
Plik
5XXXVI/299/21w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd

Plik
6XXXVI/300/21w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd w latach 2021- 2025Plik
7XXXVI/301/21zmieniająca uchwałę Nr XXXI/248/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok
Plik
8XXXVI/302/21w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd
Plik
9XXXVI/303/21w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku
Plik
10XXXVI/304/21w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ujazd na lata 2021-2025Plik
11XXXVI/305/21w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2021-2037
Plik
12XXXVI/306/21w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd na rok 2021
Plik

Wyświetlony: 3093

Dodany 06.04.2021 09:27:42 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.04.2021 11:07:37 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: