Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestr petycji - 2020 rok


Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)


Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy

Skan odpowiedzi

1.

Koalicja Polska Wolna od 5G

Petycja nr 1

Petycja pn. Stop zagrożeniu zdrowia i życia (ochrona zdrowia przed elektroskażeniami)

23.03.2020 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję nr 1
2.

Open Nexus Sp. z o.o.

Piotr Szczepański

28 Czerwca 1956 R. 398 B

61-441 Poznań

Szulc-Efekt
Sp. z o. o.

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa
Petycja nr 2
Inicjatywa – Zdalne kontakty i elektronizacja Urzędów - zmniejszają ryzyko epidemiologiczne
27.03.2020 r.
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 2
3.

SMEbusiness.pl Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa 

Petycja nr 3Inicjatywa - Dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników - zdalny pomiar temperatury

22.04.2020 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 3
4.

Szulc -Efekt Sp. z o.o.

Adam Szulc


ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja nr 4Inicjatywa - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - dezynfekcja11.08.2020 r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 4
5.

Joanna Stec-Machowska

SMEbusiness.pl Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

Petycja nr 5Petycja dot. konkursu pn. "Się gra się ma..."28.10.2020 r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 5
6.

Joanna Stec-Machowska SMEbusiness. pl Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

Petycja nr 6Petycja pn. Technologia przeciw COVID-19 w domach opieki społecznej17.11.2020 r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 6
7.-Petycja nr 7Petycja dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-210.12.2020 r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 7
8.

Teresa Garland

TRS NP SKK

Skr. poczt. 88

32-050 Skawina

Petycja nr 8Petycja do Rady Gminy ws. uchwalenia przez Radę Gminy uchwały:
"W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
21.12.2020 r.zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Odpowiedź na petycję nr 8


Wyświetlony: 11775

Dodany 14.05.2020 14:01:57 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.03.2021 09:35:34 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [10]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: