Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uznanie ojcostwa przed urodzeniem dziecka


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  1. ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste lub paszporty),
  2. wskazanie dziecka, które ma zostać uznane
  3. karta ciąży kobiety

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć w przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, a za granicą przed polskim konsulem.


Opłaty:

Nie podlega


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:


Uznanie dziecka poczętego lecz nienarodzonego:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka muszą złożyć takie oświadczenie osobiście przed kierownikiem USC

w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, tj.:

  1. ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka
  2. matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo*

 

*Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji - domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

Osoba, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

 

Termin:

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.


Uznanie dziecka poczętego lecz nienarodzonego:

Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim mogą w chwili jego rejestracji złożyć osobiście przed kierownikiem USC oświadczenia co do pochodzenia dziecka tj.

  1. ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka
  2. matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo*

 

*Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji - domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.


Sposób odwołania:

Nie dotyczy


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t.Dz.U.2018. 2224 ze zm)
  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2141 jt.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 9
e-mail: j.krawul@ujazd.com.pl, h.szymczyk@ujazd.com.pl   

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


Klauzula informacyjna - PDF, 485KBWyświetlony: 10674

Dodany 18.03.2019 12:54:50 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.05.2022 13:57:36 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: