Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie numeru porządkowego:
  • jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy -  do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.


Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd.

  • Kancelaria Urzędu Miejskiego - w godzinach pracy Urzędu,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – platforma ePUAP


Opłaty:

  • Zwolnione z opłaty skarbowej.
  • Za udzielenie pełnomocnictwa, gdy z wnioskiem zwraca się pełnomocnik strony (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie.


Sposób odwołania:

Brak.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).


Miejsce załatwienia sprawy: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Numer pokoju: 14

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.28


Załączniki:

1.  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - PDF, 21,3 KB


Wyświetlony: 8438

Dodany 02.05.2019 13:56:52 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2023 13:28:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [6]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: