Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy w Ujeździe na ePUAP:

/p85s7ii8jm/SkrytkaESP
W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.


Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając: Alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Lub bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza.
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe /p85s7ii8jm        


Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Korzystanie z elektronicznych formularzy:


1. Wybierz interesującą cię sprawę z listy poniżej lub jeśli na liście jej nie ma skorzystaj z formularza pisma ogólnego, upewnij się, że wszystkie załączniki (dokumenty, które chcesz wysłać za pomocą formularza do Urzędu) posiadasz na dysku twardym lub innych nośnikach podłączonych do komputera.


2. Jeżeli chcesz otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru musisz być zalogowany na platformie ePUAP oraz posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem.


3. Kliknij ikonę "Załatw sprawę" znajdującą się w opisie usługi na platformie ePUAP.


4. Wypełnij poprawnie formularz, wskaż wymagane załączniki.

 
5. Tak przygotowaną przesyłkę podpisz profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wyślij do Urzędu.

 

Lista spraw, które można załatwić w Urzędzie drogą elektroniczną za pomocą
ePUAP:

Sprawy obywatelskie:

Podatki,  opłaty, cła:

Ewidencja gruntów i budynków:

Planowanie przestrzenne:


Ochrona środowiska:

Inne:


Wyświetlony: 12090

Dodany 13.05.2019 15:20:07 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2019 15:50:38 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: