Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:


1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji nieruchomości  -docx, 485,5 KB

2. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Ujeździe,  Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Kancelaria (pokój nr 7) lub za pośrednictwem operatora pocztowego
  •  Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 22)


Opłaty:

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.


Sposób odwołania:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. planowania i polityki przestrzennej
Numer pokoju:
22

e-mail: m.kacprzak@ujazd.com.pl
Numer telefonu:
44 719 21 29 wew. 36


Załączniki:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji nieruchomości  - docx, 485,5 KB


Wyświetlony: 13784

Dodany 18.03.2019 11:11:14 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.03.2023 13:14:36 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [12]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: