Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

- wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz
sfinansowanie tej usługi zgodny z Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd
z dnia 27 luty 2020 r. w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd,

- oświadczenie dotyczące pomocy de minimis zgodne z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 luty 2020 r.,

- oświadczenie dotyczące pomocy de minimis zgodne z Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 luty 2020 r.


Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

Kancelaria Urzędu Gminy lub za pośrednictwem operatora pocztowego.


Opłaty:

Uzależnione od wysokości otrzymanej dotacji.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie


Sposób odwołania:

Nie dotyczy


Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ujazd zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/296/2017 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 marca 2017w sprawie uchwalenia "Programu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd",

- uchwała Nr XXI/184/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 lutego 2020 w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju: 15

e-mail: a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew. 30


Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi - PDF, 844 KB
Wyświetlony: 6267

Dodany 27.08.2020 08:37:37 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.09.2023 13:30:20 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: