Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

NOWE WZORY

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Wyświetlony: 2133

Dodany 18.05.2021 15:06:51 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.05.2021 15:06:51 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn.

Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej - Niechorze 2020


Wyświetlony: 2184

Dodany 18.05.2021 15:06:14 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.05.2021 15:06:14 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja

INFORMACJA
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 21 lipca 2020 r.

    Wójt Gminy Ujazd informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” z siedzibą: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jagiellońska 2 złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej - Niechorze 2020”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe oraz w BIP Gminy Ujazd.

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag.

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej - Niechorze 2020” Klubowi sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu Gminy Ujazd w wysokości 2 000,00 złotych.


Wyświetlony: 2170

Dodany 18.05.2021 15:05:51 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.05.2021 15:05:51 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Oferta uproszczona

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 13 lipca 2020roku

 

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) informuję, że 13 lipca 2020 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Niechorze 2020” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

1.    Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,

b)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujeździe,

c)      na stronie internetowej Gminy Ujazd.

 

2.    Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 20 lipca 2020 r.

 

3.    Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adresugujazd@ujazd.com.pl

 

4.    Uwagi, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 


W załączeniu:

1.    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania„NEMO”

2.    Formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty.


Wyświetlony: 2136

Dodany 18.05.2021 15:05:36 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.05.2021 15:05:36 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

OFERTY UPROSZCZONE składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego od 12.09.2018 r. do 12.10.2018 r.


Wyświetlony: 2136

Dodany 18.05.2021 15:04:35 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.05.2021 15:04:35 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: