Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE

treść ogólnej klauzuli informacyjnej

Wyświetlony: 10709

Dodany 26.02.2019 16:07:32 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2023 11:54:41 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [8]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w związku z wyrażeniem opinii w formie ankiety dot. projektu koncepcyjnego Świetlicy Wiejskiej w Bukowie

treść klauzuli informacyjnej


Wyświetlony: 233

Dodany 11.12.2023 14:28:09 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.12.2023 14:29:58 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w związku ze zgłoszeniem kandydata do OKW

treść klauzuli informacyjnej


Wyświetlony: 1035

Dodany 10.10.2023 12:10:39 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.10.2023 12:10:39 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

treść klauzuli informacyjnej


Wyświetlony: 1294

Dodany 29.08.2023 12:47:33 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2024 14:15:38 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY

treść klauzuli informacyjnej


Wyświetlony: 1030

Dodany 10.10.2023 12:07:32 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.10.2023 12:07:32 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA FANPAGE'A GMINY UJAZD NA PORTALU FACEBOOK

treść klauzuli informacyjnejWyświetlony: 1422

Dodany 14.04.2023 14:22:08 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.09.2023 14:10:15 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM I UTRWALANIEM NAGRAŃ Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

treść klauzuli informacyjnej


Wyświetlony: 1320

Dodany 16.05.2023 09:46:08 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.09.2023 14:10:59 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, dotycząca przeprowadzania kwalifikacji wojskowej

treść klauzuli informacyjnej

Wyświetlony: 1285

Dodany 14.04.2023 14:26:51 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2023 09:47:59 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

treść klauzuli informacyjnej

Wyświetlony: 8396

Dodany 26.02.2019 16:12:18 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2023 12:03:13 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [7]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

treść klauzuli informacyjnej


Wyświetlony: 6960

Dodany 26.02.2019 16:11:35 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2023 11:45:00 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

treść klauzuli informacyjnej


Wyświetlony: 9210

Dodany 26.02.2019 16:10:52 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2023 11:45:22 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w toku procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 2045

Dodany 02.08.2022 15:07:19 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2023 14:00:12 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w toku procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 3982

Dodany 20.07.2020 07:40:20 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2023 14:05:13 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH do wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 2149

Dodany 23.08.2022 12:03:24 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2023 12:59:07 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH do wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

klauzula informacyjna


Wyświetlony: 1850

Dodany 03.10.2022 13:33:17 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2023 12:39:58 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, Jednolity Europejski Dokument Zamowienia - JEDZ, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)

treść klauzuli informacyjnejWyświetlony: 5302

Dodany 03.04.2019 12:30:39 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2023 11:40:15 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: