Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Nauka


NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW BURMISTRZA UJAZDU 
w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

(przyjęte Uchwałą Nr LXII/434/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd)

 1. Uczniom, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej, zamieszkałym na terenie Gminy Ujazd,  którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe i artystyczne, może zostać przyznane stypendium.

2. Stypendium przyznaje się na wniosek. Wzór wniosku zamieszczono poniżej.

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Burmistrza Ujazdu za wybitne osiągnięcia w nauce, w działalności artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe może wystąpić:

  • dyrektor szkoły, o której mowa w punkcie 1,
  • organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym w szczególności wspierające lub prowadzące działania edukacyjne wśród uczniów szkół.

4. Wniosek, składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe w terminie do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i techniczne oraz sportowe uzyskane w danym roku szkolnym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Ujazdu zamieszczono poniżej.

 

Do pobrania:

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - PDF, 513KB

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Ujazd w ramach realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - PDF, 1403KB

Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium - DOCX, 18KB

Oświadczenie dotyczące podstawowych danych identyfikacyjnych ucznia i klauzula informacyjna - docx 38,8 KB

Klauzula informacyjna - docx, 46 KBWyświetlony: 10261

Dodany 20.02.2019 14:10:34 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.06.2023 15:43:46 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: