Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Raport o stanie gminy za 2023 rok - pdf, 2,3 MB


Wyświetlony: 97

Dodany 23.04.2024 17:24:00 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.04.2024 17:24:00 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Debata nad raportem o stanie gminy - 2024 rok

Burmistrz Ujazdu, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), do dnia 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Ujazd, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Ujazd za 2023 r. zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Ujazd za 2023 r. odbędzie się 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz.10:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. 5), Plac Kościuszki 6, w godzinach urzędowania.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 5).


Zgłoszenie - docx, 16,7 KB

Klauzula informacyjna - pdf, 69,8 KB


Wyświetlony: 183

Dodany 23.04.2024 17:20:55 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2024 11:21:19 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie Gminy Ujazd za 2022 rok

Raport o stanie Gminy Ujazd za 2022 rok - pdf,  1,8 MB


Wyświetlony: 2432

Dodany 15.05.2023 15:22:03 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.05.2023 14:32:52 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Debata nad raportem o stanie gminy - 2023 rok

Burmistrz Ujazdu, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.), do dnia 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Ujazd, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Ujazd za 2022 r. zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Ujazd za 2022 r. odbędzie się 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz.11:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. 5), Plac Kościuszki 6, w godzinach urzędowania.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 5).


Zgłoszenie – docx, 16,7 KB

Klauzula informacyjna - pdf, 210,4 KB


Wyświetlony: 2513

Dodany 15.05.2023 15:23:15 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.05.2023 09:16:41 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie Gminy Ujazd za 2021 rok

Raport o stanie Gminy Ujazd za 2021 rok - plik

Wyświetlony: 3274

Dodany 10.06.2022 09:34:00 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2022 09:35:10 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Debata nad raportem o stanie gminy - 2022 rok

Wójt Gminy, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079), do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Ujazd, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Ujazd za 2021 r. zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Ujazd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Ujazd za 2021 r. odbędzie się 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek).
Zgłoszenia będą przyjmowane w pok. nr 5 Urzędu Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 w godzinach urzędowania.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe (pok. nr 5).

Zgłoszenie - 15,2KB
Klauzula informacyjna - 449,1KB


Wyświetlony: 3107

Dodany 21.06.2022 10:43:51 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2022 10:44:01 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie Gminy Ujazd za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Ujazd za 2020 rok - plik


Wyświetlony: 4822

Dodany 01.06.2021 15:31:11 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.06.2021 15:31:42 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Debata nad raportem o stanie gminy - 2021 rok

Wójt Gminy, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Ujazd, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Ujazd za 2020 r. zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Ujazd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Ujazd za 2020 r. odbędzie się 30 czerwca 2021 r. (środa).

Zgłoszenia będą przyjmowane w pok. Nr 5 Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6 w godzinach urzędowania.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe (pok. 1) oraz na stanowisku ds. obsługi rady gminy (pok. 5).


Zgłoszenie

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 4746

Dodany 23.06.2021 15:22:13 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.06.2021 15:23:04 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie gminy Ujazd za 2019 rok

Raport o stanie gminy Ujazd za rok 2019 - Plik


Wyświetlony: 7094

Dodany 19.06.2020 12:50:07 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.06.2020 12:52:12 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Debata nad raportem o stanie gminy - 2020 rok

Wójt gminy, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec gminy Ujazd, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Ujazd za 2019 r. zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Ujazd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Ujazd za 2019 r. odbędzie się 
25 czerwca 2020 r. (czwartek).

Zgłoszenia będą przyjmowane w pok. Nr 5 Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6 w godzinach urzędowania.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe (pok. 1) oraz na stanowisku ds. obsługi rady gminy (pok. 5).


Zgłoszenie

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 8046

Dodany 17.06.2020 15:36:09 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.06.2020 14:41:47 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie gminy Ujazd za 2018 rok


Raport o stanie gminy Ujazd za rok 2018 - Plik


Wyświetlony: 12392

Dodany 31.05.2019 14:01:44 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.06.2020 12:50:37 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [6]

Zadaj pytanie Drukuj

Debata nad raportem o stanie gminy - 2019 rok

Wójt gminy, zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec gminy Ujazd, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy Ujazd za 2018 r. zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Ujazd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Ujazd za 2018 r. odbędzie się 
24 czerwca 2019 r. (poniedziałek).

Zgłoszenia będą przyjmowane w pok. Nr 5 Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6 w godzinach urzędowania.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe (pok. 1) oraz na stanowisku ds. obsługi rady gminy (pok. 5).


Zgłoszenie

Klauzula informacyjna


Wyświetlony: 6772

Dodany 13.06.2019 10:45:38 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.06.2020 15:31:44 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: