Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Ujeździe

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel.: (44) 719 21 29, (44) 719 21 23,

pokój nr 5, e-mail: umujazd@ujazd.com.pl

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030


Termin i sposób załatwienia sprawy:

7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.

Sposób odwołania:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 7 dni od daty otrzymania lub doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniach pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
Wyświetlony: 3723

Dodany 29.06.2023 11:13:32 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.07.2023 09:54:06 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: