Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Materiały informacyjne do pobrania

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe - docx, 16,7 KB

GPR Ujazd projekt do konsultacji - pdf, 2,09 MB

Mapa, załącznik do GPR - jpg, 55.2 MB

Formularz konsultacji społecznych - docx, 17,5 KB
Wyświetlony: 1416

Dodany 11.08.2023 14:01:26 przez Radosław Andryszek

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.08.2023 11:29:54 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu z dnia 07..08.2023r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 - 2030

Ujazd, dnia  07.08.2023r.

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 BURMISTRZA  UJAZDU

 

zgodnie z art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485, z 2023r. poz. 28)

 

p o w i a d a m i a m

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd

na lata 2024 – 2030

 

 

Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Ujazd na lata 2024-2030.

 

Cel konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 - 2030.

 

Termin i formy konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 15 sierpnia do 14 września 2023r. w następujących formach:

1.    Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

-   formularza (tzw. e-formularza) do poberania ze strony:

https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030 ,

https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-

-   poczty elektronicznej: umujazd@ujazd.com.pl

2.    Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą formularza do pobrania ze strony:

https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030 ,

https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-

oraz w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Formularz będzie możliwy do pobrania od 15 sierpnia 2023r.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć do dnia 14 września 2023r.

-   w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd;

-   drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd,

-   drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl

3.    Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dydykowanego numeru telefonu nr 601 997 773 od poniedziałku                          do piątku w godz. 800 – 2000

4.    Spacer badawczy dnia 12 września 2023r. od godz. 1000, start – skwer przed Urzędem Miejskim w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,                         97-225 Ujazd

 

Materiały informacyjne

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 - 2030                                  wraz z załącznikiem, udostępnione będą w wersji elektronicznej od dnia 15 sierpnia 2023r. na stronie:

https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030 ,

https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-

 

Sposób informowania o konsultacjach społecznych

Powiadomienie o konsultacjach społecznych podane do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-

- na stronie internetowej Gminy Ujazd:

https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe oraz tablicach ogłoszeń sołectwa Ujazd i sołectwa Osiedle Niewiadów;

- w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po dniu 14 września 2023r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie:

https://ujazd.com.pl/page/details/200/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030

https://bip.ujazd.com.pl/groups/details/1736/projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ujezdzie-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-ujazd-na-lata-2024---2030-Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu z dnia 07..08.2023r. orozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździew sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2024 -2030.pdf 


Wyświetlony: 1140

Dodany 07.08.2023 12:51:16 przez Radosław Andryszek

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.08.2023 12:51:16 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: