Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania

Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

 

Urząd Miejski, czyli w skrócie Urząd,

znajduje się przy Placu Kościuszki w Ujeździe.


Burmistrzem Gminy Ujazd jest Artur Pawlak.

Burmistrz jest szefem Urzędu.

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy referatów.


Czym zajmuje się urząd?

W Urzędzie możesz:

•   zameldować się, czyli zgłosić to, gdzie mieszkasz,

•   wyrobić dowód osobisty,

•   zgłosić, gdy urodzi się dziecko,

•   otrzymać akt zgonu i akt urodzenia,

•   wziąć ślub cywilny,

•   zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci,

•   zgłosić prowadzenie własnej firmy.


Urząd ma też inne zadania:

•   obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski,

wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,

•   prowadzi spis ludności w gminie,

•   zarządza gminą w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,

•   zajmuje się budżetem,

•   ustala jakie będą lokalne podatki,

•   ustala jakie będą lokalne opłaty,

•   planuje przestrzeń w gminie,

•   robi remonty i buduje nowe potrzebne gminie budynki,

•   buduje i naprawia drogi gminne, chodniki,

•   dba o przyrodę i zieleń w gminie,

•   zajmuje się wywożeniem śmieci z terenu gminy,

•   pilnuje i dba o czystość i porządek,

•   dba o zabytki,

•   współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt z pracownikami Urzędu:

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku.

•   Poniedziałek 7:30 – 15:30

•   Wtorek 8:30- 16:30

•   Środa 7:30 – 15:30

•   Czwartek 7:30 - 15:30

•   Piątek 7:30 – 15:30

Wtedy możesz przyjść lub zadzwonić do Urzędu.

To są godziny pracy Urzędu.

W sobotę i niedzielę Urząd jest zamknięty.


Jak możesz załatwić sprawy w Urzędzie?

1.   Możesz napisać pismo i wysłać na adres:

Urząd Miejski w Ujeździe

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

2.   Możesz napisać pismo i przynieść do Kancelarii.

Kancelaria to miejsce, w którym zostawisz pisma i dokumenty.

W Kancelarii możesz zapytać, gdzie załatwisz Swoją sprawę.

Kancelaria jest na parterze przy wejściu głównym.

Kancelaria jest otwarta w godzinach pracy Urzędu.


3.   Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: umujazd@ujazd.com.pl


Musisz mieć Internet i konto poczty elektronicznej.

Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać

w komputerze, tablecie lub w telefonie komórkowym.


4.   Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP.

ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Platforma ePUAP to taki specjalny rodzaj poczty elektronicznej.

Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP.

Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP

Adres skrzynki Urzędu na platformie ePUAP to: /p85s7ii8jm/SkrytkaESP


5.   Możesz wysłać faks pod numer 44 719 21 29 wew. 47


6.   Możesz zadzwonić na numer 44 719 21 29


7.   Możesz przyjść do Urzędu w godzinach pracy Urzędu i spotkać się z pracownikiem.


Jak trafisz do Urzędu?

Możesz przyjechać do nas samochodem.

Przy Urzędzie jest bezpłatny parking dla wszystkich.

Możesz zaparkować na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością.

Takie miejsce parkingowe ma specjalny znak.

Na znaku są litera P, koperta i symbol osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce parkingowe jest pomalowane na kolor niebieski. 

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: Strona główna Gminy Ujazd - LINK, Strona główna  Biuletynu Informacji Publicznej Ujazdu - LINK

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Czy Urząd jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością?

Opis budynku znajdziesz w deklaracji dostępności - LINK

Informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania - Plik do pobrania


Wyświetlony: 3424

Dodany 28.03.2022 12:49:07 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Grzegorz Dratwa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2023 13:38:53 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: