Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestracja zgonu


Sporządzenie aktu zgonuZgon osoby należy zgłosić najpóźniej wciągu 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu, jeżeli zgon nastąpi na skutek choroby zakaźnej zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

  • Zgon zgłasza osobiście osoba bliska zmarłemu.
  • Do sporządzenia aktu zgonu lekarz wydaje kartę zgonu, którą należy przedstawić wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej ( paszport w przypadku cudzoziemca). Osoba zgłaszająca zgon musi okazać swój dowód osobisty.
  • Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisuje osoba zgłaszająca oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W rejestrze stanu cywilnego sporządzony zostaje akt zgonu.
  • Na potwierdzenie zarejestrowania zgonu, wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu, który nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ujazd.

Numer konta bankowego: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 lub kasie Urzędu.Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie. Zgłoszenie zgonu osoby zmarłej należy zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.


Sposób odwołania:

Nie dotyczy.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681
    z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 1 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947
    z późn. zm.).


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju: 9
e-mail: um.ujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


Załączniki:

Klauzula informacyjna - PDF, 485KB


Wyświetlony: 7914

Dodany 18.03.2019 13:11:19 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Michał Goździk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:10:31 przez Michał Goździk

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: