Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole zewnętrzne 2019 rok


Dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe są dostępne do wglądu w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ujeździe.


1. Podmiot kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Czas trwania kontroli:   27.03.2019 r. - 27.03.2019 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola terenu targowiska wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym

Protokół kontroli


2. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Czas trwania kontroli: 22.05.2019 r. 28.05.2019 r.

Zakres prowadzenia kontroli: Kontrola projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd"

Informacja pokontrolna


3. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego , Departament ds. Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Czas trwania kontroli: 17.06.2019 r. - 18.06.2019 r.

Zakres prowadzenia kontroli: Kontrola projektu: "Budowa przedszkola Samorządowego w Ujeździe"

Informacja pokontrolna


4. Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa

Czas trwania kontroli: 3.07.2019 r. - 2.08.2019 r.

Zakres prowadzenia kontroli: Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Ujazd

Protokół kontroli


5. Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Czas trwania kontroli:  25.06.2019 r.

Zakres prowadzenia kontroli: Kontrola zadania "Zakup ciągnika wraz z przyczepą i kosiarką bijakową oraz koparko-ładowarki wraz z osprzętem do konserwacji i utrzymania rowów i zieleni przydrożnej na terenie Gminy Ujazd"

Protokół z kontroli


6. Podmiot kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

Czas trwania kontroli: 7.05.2019 r.

Zakres prowadzenia kontroli: Kontrola zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 116457E - ul. Antolin w miejscowości Ujazd

Zalecenia pokontrolne


7. Podmiot kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

Czas trwania kontroli:  10.10.2019 r.

Zakres prowadzenia kontroli:  Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Ujazd, którymi zarządza Wójt Gminy Ujazd.

Zalecenia pokontrolne


8. Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Czas trwania kontroli: 23.10.2019 r. - 24.10.2019 r.
Zakres prowadzenia kontroli:  Kontrola stopnia wywiązywania się przez Wójta Gminy Ujazd z wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego terminowości i prawidłowości przyznawania świadczenia wychowawczego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Wystąpienie pokontrolne


Wyświetlony: 10834

Dodany 30.04.2019 10:58:31 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.02.2020 09:59:46 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [6]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: