Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
3. Pełnomocnictwo: ogólne PPO-1 ;  szczególne PPS-1.
Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.
4. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo szczególne PPS -1 – 17, 00 zł.
5. Wolne od opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone osobom: żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom, rodzeństwu. 
Kancelaria Urzędu Miejskiego - pokój nr 5; RPO - pokój nr 16


Opłaty:

Opata skarbowa od każdego wydanego zaświadczenia wynosi 21,00 zł
(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
Wpłatę można dokonać w kasie urzędu -  pokój nr 23 lub na rachunek Gminy Ujazd :
13 9291 0001 0170 4068 2000 0030  
Wolne od opłaty skarbowej zaświadczenia w sprawach:
alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

7 dni przy złożeniu kompletnego wniosku


Sposób odwołania:
Urząd odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli żądanie we wniosku nie jest zgodne z informacjami, które ma urząd w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie należy złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r.


Miejsce załatwienia sprawy: Referat podatków i opłat
Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. księg. podatk. i egzekucji
Numer pokoju:
16
e-mail:
m.robak@ujazd.com.pl
Numer telefonu:
719-21-29 w. 38

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - docx, 30,3 KB


Wyświetlony: 5818

Dodany 09.09.2020 09:01:52 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.04.2023 13:56:36 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [6]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: