Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DOTYCZĄCEGO ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW

 

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,    Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Kancelaria Urzędu Gminy w Ujeździe lub za pośrednictwem operatora pocztowego


Opłaty:

  • Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
  • Za udzielenie pełnomocnictwa gdy z wnioskiem zwraca się pełnomocnik strony (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. o/Ujazd numer: 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004.Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie


Sposób odwołania:

Brak


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska: Kierownik Referatu

Numer pokoju: 17

e-mail: r.chwalinski@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew. 36


Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów - WORD


Wyświetlony: 4604

Dodany 25.04.2019 14:02:57 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2022 14:33:38 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: