Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  • wniosek o  wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia
  • jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi został ustalony numer porządkowy -  do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd. 

  • Kancelaria Urzędu Miejskiego - w godzinach pracy Urzędu,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – platforma ePUAP

Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego (zgodnie z ustawą z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.
Za udzielenie pełnomocnictwa, gdy z wnioskiem zwraca się pełnomocnik strony (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:
Niezwłocznie


Sposób odwołania:
Brak


Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Numer pokoju: 14
Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.28

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego - docx, 21,5 KB


Wyświetlony: 9041

Dodany 02.05.2019 14:39:33 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2023 14:08:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: