Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

2019Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2019 roku

Dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe są dostępne do wglądu w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ujeździe.


1. Nazwa jednostki podlegającej kontroli: Referat Organizacyjno-Administracyjny w Urzędzie Gminy w Ujeździe

Przedmiot kontroli: Prawidłowość przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Okres objęty kontrolą: 2018 rok

Termin kontroli: 28.03.2019 r.


2. Przedmiot kontroli: kontrola egzekucji należności z tytułu podatków - IV raty 2018 r.  oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - IV kwartał 2018 r.

Okres objęty kontrolą: 2018 rok

Termin kontroli: 29.03.2019 r.3. Przedmiot kontroli: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Okres objęty kontrolą: 2019 rok

Termin kontroli: 06.12.2019 r.
Wyświetlony: 7859

Dodany 09.05.2019 11:48:11 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.05.2020 14:49:33 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: