Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia - docx, 50,5KB
2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
3. Pełnomocnictwo: ogólne PPO-1 ;  szczególne PPS-1.
4. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.
5. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo szczególne PPS -1 – 17, 00 zł.
6. Wolne od opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone osobom: żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom,    dziadkom, wnukom, rodzeństwu. 


Opłaty:

Opata skarbowa od każdego wydanego zaświadczenia wynosi - 21,00 zł

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Wpłatę można dokonać w kasie urzędu -  pokój nr 23 lub na rachunek Gminy Ujazd:13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

Wolne od opłaty skarbowej zaświadczenia w sprawach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

7 dni  przy złożeniu kompletnego wniosku


Sposób odwołania:

Urząd odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli żądanie we wniosku nie jest zgodne  z informacjami, które ma urząd w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie należy złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipcaMiejsce załatwienia sprawy:


Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków i Opłat
Nazwa stanowiska: stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Numer pokoju: 16

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 38

e-mail: m.robak@ujazd.com
Wyświetlony: 9704

Dodany 18.03.2019 12:22:16 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2023 12:28:12 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: