Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

,,W zdrowym ciele, zdrowy duch czyli lato w Akademii Sportu"


Wyświetlony: 927

Dodany 09.11.2023 14:25:06 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2023 14:25:59 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

,,Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej - Pogorzelica 2023" 


Wyświetlony: 937

Dodany 23.10.2023 10:31:42 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.10.2023 10:32:22 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

,,Wakacje w Akademii Sportu"


Wyświetlony: 1019

Dodany 02.10.2023 08:11:04 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.10.2023 08:13:24 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA Burmistrza Ujazdu z dnia 27 lipca 2023 r.


Burmistrz Ujazdu informuje, że w dniu 19 lipca 2023 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cooltura z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch czyli lato w Akademii Sportu”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w BIP oraz na stronie Gminy  Ujazd.

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag. 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch czyli lato w Akademii Sportu” Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Ujazd Cooltura przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu Gminy Ujazd w wysokości 3 200,00 złotych.


Wyświetlony: 1099

Dodany 27.07.2023 08:43:56 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.07.2023 08:47:37 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 19 lipca 2023 roku


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że 19 lipca 2023 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cooltura złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch czyli lato w Akademii Sportu” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).


1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,

b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,

c) na stronie internetowej Gminy Ujazd. 


2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 26 lipca 2023 r.


3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 7) Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl.  


4. Uwagi, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.


Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 19 lipca 2023 roku - plik


Załącznik nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch czyli lato w Akademii Sportu".


Załącznik nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty.


Wyświetlony: 1114

Dodany 19.07.2023 15:12:46 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.07.2023 15:28:42 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA Burmistrza Ujazdu z dnia 18 lipca 2023 r.


Burmistrz Ujazdu informuje, że w dniu 3 lipca 2023 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy STAL NIEWIADÓW z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Wakacje w Akademii Sportu”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w BIP oraz na stronie Gminy  Ujazd.

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag. 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. „Wakacje w Akademii Sportu” Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu STAL NIEWIADÓW przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu Gminy Ujazd w wysokości 2 500,00 złotych.


Wyświetlony: 1038

Dodany 18.07.2023 12:10:10 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.07.2023 12:10:52 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 10 lipca 2023 roku


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że 3 lipca 2023 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy STAL NIEWIADÓW złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje w Akademii Sportu” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).


1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,

b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,

c) na stronie internetowej Gminy Ujazd. 


2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 17 lipca 2023 r.


3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 7) Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl.  


4. Uwagi, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.


Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 10 lipca 2023 roku - plik


Załącznik nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wakacje w Akademii Sportu".


Załącznik nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty.


Wyświetlony: 1063

Dodany 10.07.2023 15:20:43 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.07.2023 15:26:47 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA Burmistrza Ujazdu z dnia 7 czerwca 2023 r.


Burmistrz Ujazdu informuje, że w dniu 26 maja 2023 r. Klub sportu i rekreacji Klub NEMO Sport z siedzibą: 97-320 Wolbórz, Golesze Duże 31A złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Pogorzelica 2023”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w BIP oraz na stronie Gminy  Ujazd.

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag. 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Pogorzelica 2023” Klubowi sportu i rekreacji Klubowi NEMO Sport przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu Gminy Ujazd w wysokości 2 500,00 złotych.


Wyświetlony: 1185

Dodany 07.06.2023 14:34:58 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.06.2023 14:37:43 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2023 rokuDziałając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że 26 maja 2023 r. Klub sportu i rekreacji Klub NEMO Sport złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Pogorzelica 2023” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,
b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,
c) na stronie internetowej Gminy Ujazd. 

2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 6 czerwca 2023 r.

3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 7) Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl.  

4. Uwagi, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 30 maja 2023 roku - plik

Załącznik nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Pogorzelica 2023”.

Załącznik nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty.Wyświetlony: 1100

Dodany 30.05.2023 09:36:45 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.05.2023 09:39:50 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: