Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Uchwała Nr III/60/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd z wykonania budżetu za 2023 rok - pdf, 62,3 KB


Wyświetlony: 91

Dodany 25.04.2024 09:57:48 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.04.2024 09:57:48 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2024 roku

UCHWAŁA NR III/21/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Miasto Ujazd - pdf, 108,5 KB


Wyświetlony: 155

Dodany 23.01.2024 08:50:46 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.01.2024 08:50:46 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Uchwała Nr III/60/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 rokuw sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetugminy Ujazd za 2022 rok- pdf, 241,8 KB


Wyświetlony: 870

Dodany 11.05.2023 14:11:16 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.05.2023 14:11:16 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2023 roku

Uchwała Nr III/30/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Ujazd na rok 2023 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf, 227,8 KBWyświetlony: 876

Dodany 10.02.2023 08:55:24 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Grzegorz Dratwa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.11.2023 07:43:36 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi z dnia 29 września 2022 roku

Uchwała Nr III/203/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI z dnia 29 września 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ujazd za pierwsze półrocze 2022 roku - PDF, 192,9 KB


Wyświetlony: 1151

Dodany 09.11.2022 14:17:53 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2022 14:17:53 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr III/81/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2021 rok


Wyświetlony: 1656

Dodany 12.05.2022 11:01:37 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.05.2022 11:01:37 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 lutego 2022 roku

UCHWAŁA Nr III/37/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Ujazd na rok 2022 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań


Wyświetlony: 2241

Dodany 04.02.2022 11:28:41 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2022 11:29:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 września 2021 r.

UCHWAŁA nr III/142/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 września 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ujazd za I półrocze 2021 r. - PDF


Wyświetlony: 2319

Dodany 24.09.2021 08:36:59 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.09.2021 08:36:59 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 kwietnia 2021 r.

UCHWAŁA NR III/61/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Ujazd z wykonania budżetu za 2020 rok - PDF


Wyświetlony: 2710

Dodany 05.05.2021 11:08:32 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.05.2021 11:08:32 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR III/12/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2021 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Ujazd - PDF


Wyświetlony: 2839

Dodany 09.02.2021 14:44:20 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.02.2021 14:44:20 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr III/195/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ujazd za I półrocze 2020 roku - PDF 980,4 KB


Wyświetlony: 3188

Dodany 25.09.2020 14:18:16 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.09.2020 14:18:16 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 stycznia 2020 r.

Uchwała nr III/8/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd


Wyświetlony: 3698

Dodany 30.01.2020 09:36:58 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2020 09:36:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Opinie

OPINIE 2019 ROK


Nazwa dokumentu
Dokument do pobrania
Uchwała nr III/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd
Plik
Uchwała Nr III/98/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Ujazd z wykonania budżetu za 2018 rok.
Plik
Uchwała Nr III/193/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 września 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki inwestycyjnej w wysokości 325000,00 zł.
Plik
Uchwala Nr III/297/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ujazd na 2020 rok
Plik
Uchwała Nr III/298/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2020 roku.
PlikOPINIE 2018 ROK

Nazwa dokumentu
Dokument do pobrania

Uchwała Nr III/337/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego


Plik

Uchwała Nr III/336/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ujazd na 2019 rok

Plik

Uchwała Nr V/11/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd

Plik

Wyświetlony: 8604

Dodany 20.02.2019 13:47:31 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 12:30:33 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: