Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sprostowanie aktu stanu cywilnego


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
  2. Dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016r. 2064 jt.)
  3. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.


Opłaty:

39,00 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego po sprostowaniu aktu

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ujazd

( numer konta bankowego: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 ) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje Kierownik Urzędu Stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, na podstawie wniosku złożonego przez stronę lub osobę uprawnioną do złożenia wniosku. Po sprostowaniu aktu stanu cywilnego wydaje się odpis zupełny.


Sposób odwołania:

Odwołanie służy do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ujeździe.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016r. poz. 2064 jt.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 9
e-mail: j.krawul@ujazd.com.pl, h.szymczyk@ujazd.com.pl   

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


Klauzula informacyjna - PDF, 485 KB


Wyświetlony: 9125

Dodany 18.03.2019 13:07:57 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.05.2022 13:07:09 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: