Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

97-225 Ujazd, ul. Kościelna 24

Godziny urzędowania:

poniedziałek:   8.30 - 16.30

 wtorek, środa, czwartek, piątek:   7.30 - 15.30

tel.:   44 710 01 26, 44 710 18 63
mail:  mops@ujazd.com.pl

  strona internetowa: https://mops.ujazd.com.pl/  

Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.mops.ujazd.com.pl/


DYREKTOR:  Małgorzata Król

 

W zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą Kościelna 24, 97- 225 Ujazd znajdują się sprawy dotyczące:


I.  Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  1.     urodzenia dziecka
  2.     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  3.     samotnego wychowywania dziecka
  4.     wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  5.     kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  6.     rozpoczęcia roku szkolnego
  7.     podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

II. Świadczeń opiekuńczych, tj.:

  1.     świadczenia pielęgnacyjnego
  2.     zasiłku pielęgnacyjnego
  3.     specjalnego zasiłku opiekuńczego

III.  Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

IV.  Funduszu alimentacyjnego

V.  Świadczenia wychowawczego „500+”

VI. Dodatków mieszkaniowych

VII.Stypendiów i zasiłków szkolnych

VIII.  Pomocy społecznej

IX. Wspierania rodziny

X.  Przemocy w rodzinie


Forma organizacyjna: jednostka budżetowa

UCHWAŁA NR LXX/540/23 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 30 marca 2023 r. o zmianie nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe i nadania tej jednostce nowego statutu - pdf, 284,6 KB

Uchwała nr XLIV/292/17 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Uchwała nr XXXIII/223/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Uchwała nr XI/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy społecznejWyświetlony: 20514

Dodany 21.02.2019 14:17:01 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.04.2023 09:32:47 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [19]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: