Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektem hotelarskim

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim, a także rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym (gospodarstwo agroturystyczne) jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Kościelna 24, 97-225 Ujazd pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30-15:30 - poniedziałek,środa,piątek; 8:30-16:30 - wtorek.

Opłaty:

Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które opłata wynosi; 17,00 zł.

  • Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Gminy Ujazd:  13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oddział Ujazd
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 

Należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób odwołania: -


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 238).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)
  3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Numer pokoju: 7

e-mail: j.stanczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192379 wew. 23


Załączniki:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie - WORD


Wyświetlony: 9201

Dodany 11.03.2019 15:12:25 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2023 09:43:44 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: