Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

NAZWA USŁUGI

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

Wymagane dokumenty:

  1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
  2.     Kserokopia rodowodu/metryki psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce.
  3.     Kserokopia dokumentu potwierdzającego oznakowanie psa.
  4.     Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

  •     Sekretariat  (pokój Nr 1)
  •     Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 15)

OPŁATY

    17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

    82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (przy zastosowaniu przepisów art. 35 i art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego).

SPOSÓB ODWOŁANIA

Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

PODSTAWA PRAWNA

  •     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)

  •     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122)

  •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

  •     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej - Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska - zastępca kierownika referatu

Numer pokoju - 15

e-mail - a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu - 44 719 23 79 wew. 23


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
2. Klauzula informacyjnaWyświetlony: 6717

Dodany 30.04.2019 15:38:32 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.08.2023 12:28:25 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: