Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

WNIOSEK O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  1. Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wniosek można pobrać w wersji interaktywnej lub w pokoju nr 15).
  2. Kserokopie Kart Dużej Rodziny (aktywne karty wszystkich członków rodziny ubiegających się o ulgę).

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:
  • Sekretariat  (pokój Nr 1),
  • Referat Ochrony Środowiska i Klimatu (pokój Nr 15).

Opłaty:

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie.


Sposób odwołania:

Nie dotyczy.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  2. Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr XIX/168/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju: 15

e-mail: a.zimnicki@ujazd.com.pl
Numer telefonu: 44 7192129 wew. 30


Załączniki:

1. Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wniosek można pobrać w wersji elektronicznej lub w pokoju nr 15).


Wyświetlony: 9331

Dodany 25.04.2019 10:54:35 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2022 11:09:14 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Radosław Andryszek Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: