Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sprawozdania z wykonania zadań publicznych


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn.: "Organizacja przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Ujazd poprzez prowadzenie orkiestry dętej, z uwzględnieniem jej udziału m. in. w świętach narodowych, uroczystościach gminnych oraz przeglądach i koncertach o zasięgu regionalnym, powiatowym i wojewódzkim"

Termin realizacji zadania:

25.02.2019 r. -31.12.2019 r.


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn.:

„Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców na terenie sołectwa Ujazd z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”;


„Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”.

Termin realizacji zadania:

15.04.2019 r. -31.12.2019 r.


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn.:

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi uzależnieniami z elementami integracji społecznej na terenie sołectwa osiedle Niewiadów;

Termin realizacji zadania: 12.08.2019 r. - 30.09.2019 r.


Organizacja w okresie wakacyjnym, wyjazdu na basen dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ujazd jako alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu w ramach profilaktyki uzależnień;

Termin realizacji zadania: 22.07.2019 r. - 31.08.2019 r.


Organizacja programu sportowo - rekreacyjnego w ramach wypoczynku wakacyjnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ujazd.

Termin realizacji zadania: 15.07.2019 r. - 31.08.2019 r.Wyświetlony: 6723

Dodany 04.03.2020 10:25:13 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2020 10:43:51 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: