Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Burmistrza Ujazdu z dnia 29 maja 2024 roku

Burmistrz Ujazdu informuje, że w dniu 20 maja 2024 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które nie uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w BIP oraz na stronie Gminy Ujazd.

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag. 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. „Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które nie uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd” Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu Gminy Ujazd w wysokości 9 920,00 złotych.

INFORMACJA Burmistrza Ujazdu z dnia 29 maja 2024 rokuWyświetlony: 89

Dodany 29.05.2024 14:44:43 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.05.2024 14:45:34 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 21 maja 2024 roku

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że 20 maja 2024 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stal Niewiadów złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które nie uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd” (załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,

b)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,

c)       na stronie internetowej Gminy Ujazd.

 

2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 28 maja 2024 r.

 

3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe (pok. nr 7) Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl

 

4. Uwagi, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 21 maja 2024 r. - pdf, 296,8 KB


Załącznik Nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt.  ,,Lato na basenie dla dzieci mieszkających na terenie gminy Ujazd, które uczęszczają do szkół z terenu gminy Ujazd"


Załącznik Nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty


Wyświetlony: 238

Dodany 21.05.2024 16:37:08 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2024 12:21:18 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: