Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:


Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia wniosku:

  • Urząd Miejski w Ujeździe, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 22


Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł


Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.


Sposób odwołania:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. planowania i polityki przestrzennej


Numer pokoju:
22

e-mail: m.kacprzak@ujazd.com.pl


Numer telefonu:
44 719 21 29 wew. 36


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie - docx, 482 KB


Wyświetlony: 23710

Dodany 28.02.2019 10:33:32 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.03.2023 13:16:08 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [23]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Radosław Andryszek Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: