Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - ROK 2020

 

WYKAZ

AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

2020 rok

 

Lp.

Data podjęcia

uchwały

Nr uchwały

Tytuł uchwały
(w sprawie)

Data ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

 

 1.  

30.01.2020 r.

XX/177/20

w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

Rok 2020

Nr pozycji 1314

Data ogłoszenia

25.02.2020 r.

 1.  

30.01.2020 r.

XX/178/20

uchylająca Uchwałę Nr XIX/164/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd.

Rok 2020

Nr pozycji 1186

Data ogłoszenia

20.02.2020 r.

 1.  

27.02.2020 r.

XXI/182/20

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2020.

Rok 2020

Nr pozycji 1971

Data ogłoszenia

25.03.2020 r.

 

 1.  

27.02.2020 r.

XXi/184/20

w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.

Rok 2020

Nr pozycji 1972

Data ogłoszenia

25.03.2020 r.

 

 1.  

31.03.2020 r.

XXII/190/20

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd.

Rok 2020

Nr pozycji 2414

Data ogłoszenia

20.04.2020 r.

 1.  

31.03.2020 r.

XXII/191/20

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd.

Rok 2020

Nr pozycji 2415

Data ogłoszenia

20.04.2020 r.

 1.  

10.04.2020 r.

XXIII/201/20

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

 

Rok 2020

Nr pozycji 2287

 Data ogłoszenia

 14.04.2020 r.

 1.  

10.04.2020 r.

XXIII/202/20

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

 

Rok 2020

Nr pozycji 2288

Data ogłoszenia

14.04.2020 r.

 1.  

29.05.2020 r.

XXIII/203/20

w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica wiejska w Bukowie”.

Rok 2020

Nr pozycji 3589

Data ogłoszenia

23.06.2020 r.

 

 1.  

29.05.2020 r.

XXIII/204/20

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

 

Rok 2020

Nr pozycji 3590

Data ogłoszenia

23.06.2020 r.

 

 1.  

29.05.2020 r.

XXIV/206/20

o zmianie Uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie Uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Rok 2020

Nr pozycji 3531

Data ogłoszenia

19.06.2020 r.

 1.  

29.05.2020 r.

XXIV/207/20

o zmianie Uchwały Nr XXIII/201/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

 

Rok 2020

Nr pozycji 3532

Data ogłoszenia

19.06.2020 r.

 1.  

29.05.2020 r.

XXIV/208/20

o zmianie uchwały Nr XXIII/202/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 10 kwietnia 2020 roku sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

 

Rok 2020

Nr pozycji 3533

Data ogłoszenia

19.06.2020 r.

 1.  

25.06.2020 r.

XXV/216/20

w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Ujazd.

Rok 2020

Nr pozycji 3923

Data ogłoszenia

09.07.2020 r.

 

 1.  

25.06.2020 r.

XXV/217/20

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd.

Rok 2020

Nr pozycji 4070

Data ogłoszenia

16.07.2020 r.

 

 1.  

25.06.2020 r.

XXV/221/20

uchylająca Uchwałę Nr XXIV/204/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

 

Rok 2020

Nr pozycji 4027

Data ogłoszenia

15.07.2020 r.

 1.  

17.07.2020 r.

XXVI/222/20

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Rok 2020

Nr pozycji 4480

Data ogłoszenia

07.08.2020 r.

 1.  

17.07.2020 r.

XXVI/223/20

zmieniająca uchwałę Nr V/48/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Rok 2020

Nr pozycji 4481

Data ogłoszenia

07.08.2020 r.

 1.  

17.07.2020 r.

XXVI/226/20

o zmianie uchwały Nr XXV/217/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd.

Rok 2020

Nr pozycji 4482

Data ogłoszenia

07.08.2020 r.

 1.  

08.09.2020 r.

XXVIII/231/20

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ujazd na rok szkolny 2020/2021

Rok 2020

Nr pozycji 5227

Data ogłoszenia

28.09.2020 r.

 1.  

08.09.2020 r.

XXVIII/232/20

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych

Rok 2020

Nr pozycji 5228

Data ogłoszenia

28.09.2020 r.

 1.  

08.09.2020 r.

XXVIII/233/20

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd

Rok 2020

Nr pozycji 5229

Data ogłoszenia

28.09.2020 r.

 1.  

08.09.2020 r.

XXVIII/234/20

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty

Rok 2020

Nr pozycji 5230

Data ogłoszenia

28.09.2020 r.

 1.  

08.09.2020 r.

XXVIII/235/20

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ujazd

Rok 2020

Nr pozycji 5231

Data ogłoszenia

28.09.2020 r.

 1.  

23.09.2020 r. 

XXIX/240/20

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Rok 2020

Nr pozycji 5427

Data ogłoszenia

14.10.2020 r.

 1.  

23.09.2020 r. 

XXIX/241/20

zmieniająca uchwałę Nr V/48/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Rok 2020

Nr pozycji 5367

Data ogłoszenia

12.10.2020 r.

 1.  

26.10.2020 r.

XXX/244/20

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej Gminie Ujazd oraz jej jednostkom organizacyjnym

Rok 2020

Nr pozycji 5876

Data ogłoszenia

05.11.2020 r.

 1.  

29.12.2020 r.

XXXII/257/20

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ujazd

Rok 2021

Nr pozycji 465

Data ogłoszenia

02.02.2021 r.

 1.  

29.12.2020 r.

XXXII/266/20

w sprawie określenia inkasentów opłaty parkingowej i rezerwacyjno-eksploatacyjnej

Rok 2020

Nr pozycji 7224

Data ogłoszenia

30.12.2020 r.

 1.  

29.12.2020 r.

XXXII/267/20

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczych starzy pożarnych

Rok 2021

Nr pozycji 368

Data ogłoszenia

27.01.2021 r.

 1.  

29.12.2020 r.

XXXII/271/20

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ujazd na rok 2021

Rok

Nr pozycji

Data ogłoszenia

 


Wyświetlony: 7872

Dodany 02.03.2020 13:54:04 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2021 13:58:01 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [6]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: