Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Susza

Wójt Gminy Ujazd informuje,  że na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi monitoring suszy rolniczej dla obszaru Polski. W piątym okresie raportowania tj. od 30 czerwca 2019 r. , stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze województwa łódzkiego. Zgodnie z tym monitoringiem tegoroczna suszą dotknięty został również teren Gminy Ujazd. Zagrożenie susza rolniczą występuje wśród upraw:

1.    Zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe- na glebach kategorii I ( gleba lekka- piasek luźny, pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty),

2.    Zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepak, rzepik, krzewy owocowe – na glebach kategorii II ( gleba lekka- piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty, piasek słabo gliniasty mocny pylysty).

W związku z powyższym informuję mieszkańców Gminy Ujazd o możliwości składania w tutejszym Urzędzie pisemnych wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( suszy). Przy wypełnianiu wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym
do ARMIR. Termin złożenia wniosku musi umożliwić komisji lustrację upraw na polu. Wniosek złożony po zbiorze plonu danej uprawy albo jej likwidacji będzie rozpatrzony negatywnie.
Jednocześnie komisja ds. szacowania strat zwraca się z uprzejmą prośbą  o przekazywanie wniosków do 15 lipca 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe pokój 11, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd www.bip.ug.ujazd.com.pl oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodzkie.eu


Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Oświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach

Oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Wyświetlony: 7384

Dodany 03.07.2019 15:54:12 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2019 15:57:50 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: