Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 5 maja 2023 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej i wyróżnienia

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 5 maja 2023 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej i wyróżnienia - pdf, 315,9 KB


Wyświetlony: 3083

Dodany 08.05.2023 12:47:33 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2023 12:48:40 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 12 stycznia 2023 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 12 stycznia 2023 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej - pdf, 245,5 KB


Wyświetlony: 3168

Dodany 18.01.2023 16:26:45 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.01.2023 16:26:45 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08 czerwca 2022 r. o przyznaniu nagrody pieniężnej i wyróżnienia

Ogłoszenie - pdf, 327,2KB


Wyświetlony: 3872

Dodany 08.06.2022 14:32:40 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.06.2022 14:33:17 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 2 września 2021 r. o przyznaniu nagrody pieniężnej - PDF


Wyświetlony: 4515

Dodany 03.09.2021 10:18:03 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.09.2021 10:18:03 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 9 lutego 2021 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej - PDF


Wyświetlony: 4859

Dodany 23.06.2021 08:31:15 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.06.2021 08:31:15 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11 stycznia 2021 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej - PDF

Wyświetlony: 5150

Dodany 11.01.2021 15:30:37 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2021 15:30:37 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Nagrody pieniężna i wyróżnienia


ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ


 1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej mogą być przyznawane: nagrody, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne i wyróżnienia.
 2. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym oraz ich trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej mogą być przyznawane wyróżnienia.
 3. Nagrody pieniężne/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane nie częściej niż raz w roku osobom, które:
  - uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w tym osób niepełnosprawnych), na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
  - stale zamieszkują na terenie Gminy Ujazd,
  - godnie reprezentują Gminę Ujazd i swoją działalnością przyczynili się do rozwoju i popularyzacji sportu na terenie gminy.
 4. Wnioski o przyznanie nagrody/ wyróżnienia mogą składać:
  - związki lub kluby sportowe,
  - jednostki oświatowe,
  -
  inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu,
  - Komisja stała Rady Gminy, która w swoim zakresie działania zajmuje się sportem.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i tryby przyznawania ww. nagród oraz wyróżnień zamieszczono w Uchwale Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.


Do pobrania:


UCHWAŁA NR XXXV/295/13 RADY GMINY UJAZD z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - pdf, 187,7 KB

WNIOSEK o przyznanie nagrody pieniężnej/ wyróżnienia dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie sportowej i szkoleniowej - docx, 41,5 KB

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Ujazd - docx, 14 KB

Oświadczenie dotyczące podstawowych danych identyfikacyjnych zawodnika/trenera - docx, 21,7 KB

KLAUZULA - nagrody sportowe dla zawodników i trenerów - docx, 57 KB

Wniosek o przelanie należności z tytułu przyznania NAGRODY na konto - docx, 18,6 KB
Wyświetlony: 9895

Dodany 12.07.2019 09:43:53 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.03.2024 09:42:51 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [7]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28 października 2020 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej - PDF


Wyświetlony: 5185

Dodany 29.10.2020 10:37:59 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2020 10:37:59 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: