Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2021


Lp.

Data podjęcia

uchwały

Nr uchwały

Tytuł uchwały
(w sprawie)

Data ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

 

 1.  

24.02.2021 r.

XXXIV/282/21

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2021

Rok 2021

Nr pozycji 1197

Data ogłoszenia

17.03.2021 r.

 1.  

24.02.2021 r.

XXXIV/283/21

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Ujazd i zwrotu części tej opłaty

 

Rok 2021

Nr pozycji 1198

Data ogłoszenia

17.03.2021 r.

 1.  

24.02.2021 r.

XXXIV/284/21

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Rok 2021

Nr pozycji 1176

Data ogłoszenia

16.03.2021 r.

 1.  

24.02.2021 r.

XXXIV/285/21

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/252/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ujazd i nadania jej statutu

Rok 2021

Nr pozycji 1153

Data ogłoszenia

15.03.2021 r.

 1.  

24.02.2021 r.

XXXIV/289/21

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Rok 2021

Nr pozycji 1154

Data ogłoszenia

15.03.2021 r.

 1.  

24.02.2021 r.

XXXIV/290/21

zmieniająca uchwałę Nr V/48/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Rok 2021

Nr pozycji 907

Data ogłoszenia

26.02.2021 r.

 1.  

30.03.2021 r.

XXXVI/297/21

o zmianie Uchwały Nr LX/417/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach stanowiących własność Gminy Ujazd

 

Rok 2021

Nr pozycji 1811

Data ogłoszenia

22.04.2021 r.

 1.  

30.03.2021 r.

XXXVI/298/21

o zmianie uchwały Nr XXXIV/283/21 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Ujazd i zwrotu części tej opłaty

Rok 2021

Nr pozycji 1951

Data ogłoszenia

30.04.2021 r.

 1.  

30.03.2021 r.

XXXVI/299/21

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd

 

Rok 2021

Nr pozycji 1961

Data ogłoszenia

30.04.2021 r.

 1.  

30.03.2021 r.

XXXVI/300/21

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2021 -2025

Rok 2021

Nr pozycji 1872

Data ogłoszenia

27.04.2021 r.

 1.  

30.03.2021 r.

XXXVI/302/21

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

Rok 2021

Nr pozycji 1820

Data ogłoszenia

23.04.2021 r.

 1.  

30.03.2021 r.

XXXVI/303/21

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku

 

Rok 2021

Nr pozycji 1828

Data ogłoszenia

23.04.2021 r.

 1.  

27.04.2021 r.

XXXVII/308/21

w sprawie określenia inkasentów opłaty parkingowej i rezerwacyjno-eksploatacyjnej

Rok 2021

Nr pozycji 2157

Data ogłoszenia

17.05.2021 r.

 1.  

27.04.2021 r.

XXXVII/309/21

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Rok 2021

Nr pozycji 1967

Data ogłoszenia

30.04.2021 r.

 1.  

31.05.2021 r.

XXXVIII/314/21

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2021 -2025

Rok 2021

Nr pozycji 2947

Data ogłoszenia

28.06.2021 r.

 

 1.  

31.05.2021 r.

XXXVIII/316/21

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Rok 2021

Nr pozycji 2765

Data ogłoszenia

16.06.2021 r.

 1.  

31.08.2021 r.

XLII/337/21

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Ujazd na rok szkolny 2021/2022

Rok 2021

Nr pozycji 4320

Data ogłoszenia

20.09.2021 r.

 1.  

25.11.2021 r.

XLVI/354/21

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok

 

Rok 2021

Nr pozycji 6425

Data ogłoszenia

14.12.2021 r.

 1.  

25.11.2021 r.

XLVI/356/21

o zmianie Uchwały Nr XXII/147/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Rok 2021

Nr pozycji 5945

Data ogłoszenia

01.12.2021 r.

 1.  

25.11.2021 r.

XLVI/357/21

w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej

Rok 2021

Nr pozycji 5946

Data ogłoszenia

01.12.2021 r.

 1.  

25.11.2021 r.

XLVI/358/21

w sprawie określenia inkasentów opłaty parkingowej i rezerwacyjno-eksploatacyjnej

Rok 2021

Nr pozycji 5947

Data ogłoszenia

01.12.2021 r.

 1.  

25.11.2021 r.

XLVI/359/21

o zmianie Uchwały Nr XIX/122/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia parkingu przy placu targowym w Ujeździe i ustalenia zasad korzystania z parkingu oraz w sprawie ustalenia szczególnych zasad korzystania z targowiska

Rok 2021

Nr pozycji 5948

Data ogłoszenia

01.12.2021 r.

 1.  

28.12.2021 r.

XLIX/379/21

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rok 2022

Nr pozycji 295

Data ogłoszenia

17.01.2022 r.

 1.  

28.12.2021 r.

XLIX/385/21

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ujazd na rok 2022.

Rok 2022

Nr pozycji

Data ogłoszenia

 

 

 


Wyświetlony: 2749

Dodany 06.04.2021 14:53:19 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2022 13:41:40 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: