Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2024r.

Ogłoszenie

Burmistrza Ujazdu

z dnia 27 lutego 2024 roku
Burmistrz Ujazd

ogłasza konsultacje dotyczące

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2024 roku.

 

Cel konsultacji


Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie opinii na temat form i sposobu realizacji przez Gminę zadań publicznych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2024. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Miejskiej.

 

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji będą postanowienia zawarte w projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2024 roku.

 

II. Czas rozpoczęcia konsultacji

       27 lutego 2024 roku

III. Czas zakończenia konsultacji

       19 marca 2024 roku


      IV . Forma konsultacji

Do konsultacji zaprasza się:

1) zainteresowane organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd;

2) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty,
o których mowa wyżej opinii i uwag do Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2024 roku.


  Konsultacje przeprowadza się w formie:

 1) Zapytania ankietowego przeprowadzonego na stronie internetowej Gminy Ujazd (BIP).

2) Opinie i uwagi w zakresie konsultacji można zgłaszać w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

3) Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie powoduje rezygnację z prawa do jej wyrażenia.


do pobrania:

1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2024 roku

2. formularz konsultacji
Wyświetlony: 186

Dodany 01.03.2024 12:14:44 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.03.2024 12:17:07 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2023r.


Ogłoszenie

Burmistrza Ujazdu

z dnia 17 lutego 2023 roku
Burmistrz Ujazd

ogłasza konsultacje dotyczące

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2023 roku.


 


Cel konsultacji


Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie opinii na temat form i sposobu realizacji przez Gminę zadań publicznych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2019. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Miejskiej.

 

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji będą postanowienia zawarte w projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2023 roku.


 

II. Czas rozpoczęcia konsultacji

       17 lutego 2023 roku

III. Czas zakończenia konsultacji

       10 marca 2023 roku


      IV . Forma konsultacji

Do konsultacji zaprasza się:

1) zainteresowane organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd;

2) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty,
o których mowa wyżej opinii i uwag do Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2023 roku.


  Konsultacje przeprowadza się w formie:

 1) Zapytania ankietowego przeprowadzonego na stronie internetowej Gminy Ujazd (BIP).

2) Opinie i uwagi w zakresie konsultacji można zgłaszać w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

3) Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie powoduje rezygnację z prawa do jej wyrażenia.                Do pobrania:


1. formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

2. projekt uchwały  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2023 roku.

3. ogłoszenie
Wyświetlony: 1644

Dodany 23.02.2023 12:40:06 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.02.2023 11:43:39 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.


Ogłoszenie

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 20 stycznia 2022 roku

 


Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje dotyczące

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022 roku.


 


Cel konsultacji

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie opinii na temat form i sposobu realizacji przez Gminę zadań publicznych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2022. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

 

I. Przedmiot konsultacji


Przedmiotem konsultacji będą postanowienia zawarte w projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022 roku.

 

II. Czas rozpoczęcia konsultacji

       20 stycznia 2022 roku


III. Czas zakończenia konsultacji

       10 lutego 2022 roku


      IV . Forma konsultacji

Do konsultacji zaprasza się:

1) zainteresowane organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd;

2) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty,
o których mowa wyżej opinii i uwag do Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022 roku.


 Konsultacje przeprowadza się w formie:

 

1) Zapytania ankietowego przeprowadzonego na stronie internetowej Gminy Ujazd (BIP).

2) Opinie i uwagi w zakresie konsultacji można zgłaszać w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

3) Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie powoduje rezygnację z prawa do jej wyrażenia.


Do pobrania:

1. formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

2. projekt uchwały  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomności zwierząt na terenieGminy Ujazd w 2022 roku.

3. ogłoszenie
Wyświetlony: 2636

Dodany 26.01.2022 10:58:32 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2022 11:00:39 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Psy do adopcji

Psy do adopcji


Wyświetlony: 2815

Dodany 05.07.2021 12:52:27 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2021 12:52:27 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Program opieki na zwierzętami bedomnymi - 2021

Konsultacje dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2021.


Ogłoszenie


Wójta Gminy Ujazd

z dnia 25 stycznia 2021 roku


 


Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje dotyczące

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2021 roku.


Cel konsultacji


Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie opinii na temat form i sposobu realizacji przez Gminę zadań publicznych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2021. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

 

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji będą postanowienia zawarte w projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020 roku.

 

II. Czas rozpoczęcia konsultacji

       25 stycznia 2021 roku


III. Czas zakończenia konsultacji

       15 lutego 2021 roku


      IV . Forma konsultacji


Do konsultacji zaprasza się:

1) zainteresowane organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd;

2) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w ustawie  o działalności pożytku             publicznego i o wolontariacie.


 Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty, o których mowa wyżej opinii i uwag do Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020 roku.


  Konsultacje przeprowadza się w formie:

 1) Zapytania ankietowego przeprowadzonego na stronie internetowej Gminy Ujazd (BIP).

2) Opinie i uwagi w zakresie konsultacji można zgłaszać w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

3) Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie powoduje rezygnację z prawa do jej wyrażenia.Do pobrania:

1. formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd.

3. Ogłoszenie w sprawie konsultacjiWyświetlony: 4158

Dodany 25.01.2021 12:53:28 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.07.2021 12:52:04 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020.


Ogłoszenie

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 23 stycznia 2020 roku

 


Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje dotyczące

projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020 roku.


 Cel konsultacji

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie opinii na temat form i sposobu realizacji przez Gminę zadań publicznych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2019. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.


 I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji będą postanowienia zawarte w projekcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020 roku.

 

II. Czas rozpoczęcia konsultacji

       23 stycznia 2020 roku

III. Czas zakończenia konsultacji

       13 lutego 2020 roku

      IV . Forma konsultacji

Do konsultacji zaprasza się:

1) zainteresowane organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie gminy Ujazd;

2) pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez podmioty,
o których mowa wyżej opinii i uwag do Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2020 roku.


 Konsultacje przeprowadza się w formie:


1) Zapytania ankietowego przeprowadzonego na stronie internetowej Gminy Ujazd (BIP).

2) Opinie i uwagi w zakresie konsultacji można zgłaszać w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

3) Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie powoduje rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Do pobrania:

1. formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd.

3. Ogłoszenie w sprawie konsultacji


Szczegółowe Informacje można uzyskać 

Poniedziałek, Środa, Czwarek, Piątek

w godzinach od 7:30 do 15:30

Wtorek w godzinach od 8:30 do 16:30

w Urzędzie Gminy w Ujeździe w pokoju nr 15

lub pod numerem telefonu (44) 719-21-29 wew. 30

 
Wyświetlony: 9847

Dodany 22.02.2019 13:19:27 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.01.2020 14:00:42 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne