Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Kontrole zewnętrzne - 2018 rok

Dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe są dostępne do wglądu w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ujeździe.


1. Podmiot kontrolujący: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim

Czas trwania kontroli: 12.03.2018 r. -12.03.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola targowiska gminnego


2. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Czas trwania kontroli: 22.03.2018 r. – 22.03.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego targowiska w Ujeździe


3. Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Czas trwania kontroli: 16.04.2018 r. – 19.04.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach


4. Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Czas trwania kontroli: 16.04.2018 r. -16.04.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach


5. Podmiot kontrolujący: Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czas trwania kontroli: 19.06.2018 r. – 19.06.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Ocena stanu formalnoprawnego składowiska odpadów w Teklowie


6. Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Czas trwania kontroli: 11.05.2018-31.10.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Sprawdzenie zgodności danych przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym dot. zadania: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd z 2018 roku.


7. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Czas trwania kontroli: 29.05.2018 r.- 04.06.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola projektu Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Gmina Ujazd


8. Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli w Łodzi

Czas trwania kontroli:   05.07.2018 r. - 06.09.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostce.


9. Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy

Czas trwania kontroli: 03.10.2018 r. – 03-10.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli:

  • Urlopy w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Umowy cywilno-prawne oraz wyplata minimalnego wynagrodzenia godzinowego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia.


10. Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Czas trwania kontroli: 06.12.2018 r. – 06.12.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach srategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje własne i inne, Operacja: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Ujazd, Bronisławów, Józefin, Zaosie w gminie Ujazd.


11. Podmiot Kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Czas trwania kontroli: 4.12.2018 r.- 04.12.2018 r.

Zakres prowadzonej kontroli: Kontrola Wniosku o częściowe Umorzenie umowy, nazwa zadania Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle NiewiadówWyświetlony: 7987

Dodany 30.04.2019 10:57:09 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.05.2019 11:26:09 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: