Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - pdf, 378,9 KB


Wyświetlony: 845

Dodany 03.02.2023 13:41:20 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2023 13:41:20 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Formularz konsultacji - docx, 17KB

Diagnoza i delimitacja gminy Ujazd -pdf, 1030 KB

Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - pdf, 199,4 KB

Załącznik do Uchwały - Mapa - jpg, 23,4 MB

Link do formularza online - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVg6LgMoLsNUpm3qxF7-5LNkg3OYrmurrDYtkNJiQL1C0FcQ/viewform


Mapy pomocnicze ( bez zachowania wymaganej skali ) dla bardziej czytelnego określenia granic podobszarów:

Mapa pomocnicza - podobszar Osiedle Niewiadów - png, 9,4 MB

Mapa pomocnicza - podobszar Ujazd - png, 11,2 MB


Wyświetlony: 1218

Dodany 19.12.2022 12:24:03 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.01.2023 14:59:21 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20.12.2022r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Cel konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Ujazd.

 

Termin i formy konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 02.01.2023 r. do 31.01.2023 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

- formularza (tzw. e-formularza) dostępnego na stronie https://ujazd.com.pl/

- poczty elektronicznej:  ugujazd@ujazd.com.pl;

2. Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

Formularza do pobrania ze strony

https://ujazd.com.pl/page/details/185/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji i https://bipug.ujazd.com.pl/groups/details/1482/projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji                              oraz w Kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe, pok. nr 5.

Formularz będzie możliwy do pobrania od 02.01.2023 r.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Ujeździe pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl.

3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu;

Uwagi ustne można zgłoszać pod numerem telefonu 601 997 773 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 15.00.

4. Debata w dniu: 17.01.2022 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kulturu w Ujeździe z siedzibą Osiedle Niewiadów 43

Materiały informacyjne, tj.:

- projekt uchwały Rady Gminy Ujazd w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

- mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

- uzasadnienie projektu uchwały (tj. raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru kryzysowego na terenie gminy Ujazd, rekomendowanego do rewitalizacji);

- formularze do zgłaszania uwag;

udostępnione będą w wersji:

- elektronicznej na stronie https://ujazd.com.pl/page/details/185/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-                              i https://bipug.ujazd.com.pl/groups/details/1482/projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji

- papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd,

dostępne od dnia 02.01.2022 r.

 

Sposób informowania o konsultacjach społecznych

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych podano do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bipug.ujazd.com.pl;

- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe www.ujazd.com.pl;

- na tablicach ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Ujazd                 i sołectwa Osiedle Niewiadów;

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 31.01.2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ujeździe.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie  z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485)  oraz zamieszczona na stronie https://ujazd.com.pl/page/details/185/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji#               i https://ujazd.com.pl/page/details/185/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-gminy-ujazd-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-


Obwieszczenie - pdf, 719,1 KB


Wyświetlony: 1037

Dodany 20.12.2022 16:24:11 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2022 16:26:23 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: