Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

WYNAJEM PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Wniosek o wynajem placu rekreacyjno-sportowego - zaopiniowany przez administratora danego placu.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Ujeździe,Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Kancelaria ( pokój Nr 7 ) lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. 


Opłaty:

Stawki czynszu za odpłatne wynajęcie placów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd w wysokości:
1.    Dla mieszkańców Gminy Ujazd - 120,00 zł + VAT za każdy dzień wynajęcia.
2.    Dla osób spoza terenu Gminy Ujazd – 180,00 zł + VAT za każdy dzień wynajęcia.


Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu w terminie trzech dni od dnia doręczenia mu faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego nr 55 9291 0001 0170 4068 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie


Sposób odwołania:

Brak


Podstawa prawna:

  • Uchwała NR XVII/101/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów rekreacyjno – sportowych położonych na trenie Gminy Ujazd;
  • Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Ujazd z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z placów rekreacyjno-sportowych położnych na terenie Gminy Ujazd


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 14

e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.28


 Załączniki:

1. Wniosek o wynajem placu rekreacyjno-sportowego - PDF

2. Klauzula informacyjna - PDF
Wyświetlony: 8046

Dodany 02.05.2019 13:18:07 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.05.2023 11:27:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: