Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Dofinansowanie zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienie ślepego miotu psa/kota

NAZWA USŁUGI

Dofinansowanie zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienie ślepego miotu psa/kota.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek dotyczący dofinansowania zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienie ślepego miotu psa/kota.
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

  • Kancelaria 
  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 24, 97-225 Ujazd,

OPŁATY

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

125 zł – zabieg kastracji psa,

75 zł - zabieg kastracji kota,

175 zł – zabieg sterylizacji suki,

100 zł – zabieg sterylizacji kocicy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Niezwłocznie

SPOSÓB ODWOŁANIA

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).

  • Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LXXXV/662/24 z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2024r.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej - Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska - Kierownik Referatu             

e-mail - r.chwalinski@ujazd.com.pl      

Numer telefonu - 44 719 23 79 wew. 21

 

Załączniki:

1. Wniosek dotyczący dofinansowania zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienie ślepego miotu psa/kota.

 


Wyświetlony: 8670

Dodany 30.04.2019 16:29:44 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2024 15:02:31 przez Aneta Przybysz

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: