Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zastrzeżenie numeru PESEL

Nazwa usługi:

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL


Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL dotyczy osób pełnoletnich posiadających numer PESEL
i umożliwia:

 1. Zastrzeżenie numeru PESEL.
 2. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.
 3. Sprawdzenie statusu numeru PESEL.
 4. Wydanie potwierdzenia zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia.
 5. Wydanie wydruku zawierającego historię zastrzeżeń numeru PESEL.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na mobywatel.gov.pl
 2. Za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel.
 3. Osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy.


Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe ( np. banki ) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. Do tego czasu możesz zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią po
01 czerwca 2024 roku
.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem lub kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą ważnego dokumentu tożsamości.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą ważnego dokumentu tożsamości.

Uwaga! Zastrzeżenie numeru PESEL dokonuje się z urzędu w przypadku: zgonu, unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego w dowolnym ogranie gminy lub dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej będąc poza granicami RP, czy też zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w dowolnym organie gminy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 t. j. z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394).
 • Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenie rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1194).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U. 2023 r. poz. 2485).


Opłaty skarbowe:

Brak opłaty


Termin załatwienia sprawy:

Bezzwłocznie


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa komórki organizacyjnej – Referat Spraw Obywatelskich 

Numer pokoju - 9

e-mail - j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu - 44 719 21 29 wew. 22

Załączniki:

Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL - pdf, 550 KB

Klauzula rejestru zastrzeżeń PESEL - pdf, 185 KBWyświetlony: 618

Dodany 23.11.2023 11:16:21 przez Radosław Andryszek

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.11.2023 13:02:04 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: