Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH W GRUNCIE

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  • Wniosek powinien zawierać informację:  wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie. Lokalizację nieruchomości, na której powstała zmiana stanu wody  na gruncie. Do podania wnioskodawca może załączyć wszystko by żądanie wydawało się zasadne - wszelkie dowody wskazujące na wystąpienie szkody.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,w godzinach pracy Urzędu:

  • Kancelaria Urzędu Gminy w Ujeździe  lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. 

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.Sposób odwołania:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97 – 225 Ujazd, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)
  • Ustawa z  14 czerwca 1940 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 1282 ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 14

e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.28Wyświetlony: 6966

Dodany 02.05.2019 13:31:54 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2022 12:34:00 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: