Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Stawki 2020

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2020 R.


1. dla gospodarstw rolnych - 58,46 x 2,5 q żyta =146,15 zł od 1ha przeliczeniowego

2. dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych - 58,46 x 5,0 q żyta = 292,,30 zł od 1 ha wynikający z ewidencji


STAWKI PODATKU LEŚNEGO NA 2020 R.

194,24 zł/m3 x 0,220 m3 drewna = 42,7328 zł


1. Uchwała nr XVII/149/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r., poz.


Deklaracje wraz z załącznikami dla przedsiębiorców:

- na podatek od nieruchomości:

Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości na 2020 r. (pdf)

Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości na 2020 r. (word)

Załącznik ZDN-1 do deklaracji DN-1(pdf)
Załącznik ZDN-1 do deklaracji DN-1(word)

Załącznik ZDN-2 do deklaracji DN-1(pdf)
Załącznik ZDN-2 do deklaracji DN-1(word)

Link umożliwiający złożenie deklaracji (DN-1) na podatek od nieruchomości przez Internet (ePUAP)

- na podatek rolny:

Deklaracja DR-1 na podatek rolny na 2020 r. (pdf)

Deklaracja DR-1 na podatek rolny na 2020 r. (word)

Załącznik ZDR-1 do deklaracji DR-1(pdf)
Załącznik ZDR-1 do deklaracji DR-1(word)

Załącznik ZDR-2 do deklaracji DR-1(pdf)
Załącznik ZDR-2 do deklaracji DR-1(word)

Link umożliwiający złożenie deklaracji (DR-1) na podatek rolny przez Internet (ePUAP)

- na podatek leśny:

Deklaracja DL-1 na podatek leśny na 2020 r. (pdf)

Deklaracja DL-1 na podatek leśny na 2020 r. (word)

Załącznik ZDL-1 do deklaracji DL-1(pdf)
Załącznik ZDL-1 do deklaracji DL-1(word)

Załącznik ZDL-2 do deklaracji DL-1(pdf)
Załącznik ZDL-2 do deklaracji DL-1(word)

Link umożliwiający złożenie deklaracji (DL-1) na podatek leśny przez Internet (ePUAP)

Informacje wraz z załącznikami dla osób fizycznych:

- na podatek od nieruchomości:

Informacja IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2020 r.

Załącznik ZIN-1 do informacji IN-1
Załącznik ZIN-2 do informacji IN-1

Załącznik ZIN-3 do informacji IN-1

Link umożliwiający złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (IN-1) przez Internet (ePUAP)

- na podatek rolny:

Informacja IR-1 o gruntach na  2020 r.

Załącznik ZIR-1 do informacji IR-1
Załącznik ZIR-2 do informacji IR-1

Załącznik ZIR-3 do informacji IR-1

Link umożliwiający złożenie informacji o gruntach (IR-1) przez Internet (ePUAP)

- na podatek leśny

Informacja IL-1 o lasach na  2020 r.

Załącznik ZIL-1 do informacji IL-1
Załącznik ZIL-2 do informacji IL-1

Załącznik ZIL-3 do informacji IL-1

Link umożliwiający złożenie informacji o lasach (IL-1) przez Internet (ePUAP)

Uchwała LXIX/503/18 Rady Gminy Ujazd  z dnia 15.10.2018 r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


Podatek od środków transportowych na 2020 rok:

Uchwała nr XVIII/118/15 Rady Gminy Ujazd  z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych


Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych na 2020 r.

Załącznik DT-1/A do deklaracji DT-1
Wyświetlony: 16780

Dodany 20.12.2019 10:36:27 przez Mirosław Michalak

Autor dokumentu Mirosław Michalak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.02.2022 14:13:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [14]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: