Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - ROK 2019


Lp.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Tytuł uchwały
Data ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
1
21.01.2019 r.
V/40/19

w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.


Rok 2019

Nr pozycji 718

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

2
21.01.2019 r.

V/41/19

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.

Rok 2019

Nr pozycji 719

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

3

21.01.2019 r.

V/45/19

o zmianie Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ujazd.

Rok 2019

Nr pozycji 720

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.
4

21.01.2019 r.

V/46/19

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rok 2019

Nr pozycji 721

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

5

21.01.2019 r.

V/48/19

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów     i określenia wysokościRok 2019

Nr pozycji 722

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

6
25.02.2019 r.

25.02.2019 r.

w sprawie zmian w Statutach sołectw.

Rok 2019

Nr pozycji 1494

Data ogłoszenia

18.03.2019 r.

7

25.02.2019 r.

VII/55/19

w sprawie zmian w Statucie sołectwa Osiedle Niewiadów.

Rok 2019

Nr pozycji 1495

Data ogłoszenia

18.03.2019 r.

8
25.02.2019 r.

VII/61/19

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2019.

Rok 2019

Nr pozycji 1496

Data ogłoszenia

18.03.2019 r.

9

25.02.2019 r.

VII/64/19

o zmianie Uchwały Nr V/40/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Rok 2019

Nr pozycji 1497

Data ogłoszenia

18.03.2019 r.
10

25.03.2019 r.

VIII/66/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.


Rok 2019

Nr pozycji 2178

Data ogłoszenia

15.04.2019 r.


11
25.03.2019 r.VIII/70/19

o zmianie Uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rok 2019

Nr pozycji 2179

Data ogłoszenia

15.04.2019 r.

12
25.03.2019 r.