Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sesja nr XXV

Numer sesjiData sesjiDzień sesjiGodzina sesjiMiejsce sesji
XXV sesja Rady Gminy25.06.2020 r.czwartek11:00

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe (Osiedle Niewiadów 43)


Porządek posiedzenia

Protokół z posiedzenia

Głosowanie imienne na sesji


UCHWAŁY:


Lp.
Numer uchwały
Treść uchwały
Plik do pobrania
1XXV/212/20w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ujazd wotum zaufania.Plik
2
XXV/213/20
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok.
Plik
3
XXV/214/20
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ujazd z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Plik
4
XXV/215/20
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Plik
5
XXV/216/20
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ujazd.
Plik
6
XXV/217/20
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd.
Plik
7XXV/218/20w sprawie uchwalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie.
Plik
8XXV/219/20
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2020-2038.
Plik
9XXV/220/20
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd na rok 2020.
Plik
10XXV/221/20uchylająca Uchwałę Nr XXIV/204/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.Plik

Wyświetlony: 6414

Dodany 30.06.2020 11:57:36 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.07.2020 08:35:59 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: