Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sesja nr XI

Numer sesjiData sesjiDzień sesjiGodzina sesjiMiejsce sesji
XI sesja Rady Gminy30.05.2019 r.czwartek15:00

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe (Osiedle Niewiadów 43)


Porządek posiedzenia

Protokół z posiedzenia

Głosowanie imienne na sesji


UCHWAŁY:


Lp.Numer uchwałyTreść uchwały
Plik do pobrania
1XI/87/19w sprawie upoważnienia pracownika pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.plik
2XI/88/19
w sprawie upoważnienia pracownika pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.plik 
3XI/89/19

w sprawie oceny działalności Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.

plik 
4XI/90/19
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe za rok 2018.plik 
5XI/91/19
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.plik 
6XI/92/19
o uchyleniu uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości.plik 
7XI/93/19
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ujazd.plik 
8XI/94/19zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów stałych Komisji Rady Gminy Ujazd.plik
9XI/95/19w sprawie ustalenia wysokości opląty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.plik
10XI/96/19o zmianie Uchwały Nr X/82/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty parkingowej i rezerwacyjno-eksploatacyjnej.plik
11XI/97/19w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.plik
12XI/98/19w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
plik
13XI/99/19w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie dla osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” realizowanych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
plik
14XI/100/19w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd-Będków”.
plik
15XI/101/19w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2019 -2033.
plik 
16XI/102/19w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
plik

Wyświetlony: 5436

Dodany 05.06.2019 11:18:44 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2019 15:34:45 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: