Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sesja nr LXVIII

numer sesjiData sesjiDzień sesjiGodzina sesjiMiejsce sesji
LXVIII sesja Rady Miejskiej07.02.2023r.wtorek15:00

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe (Osiedle Niewiadów 43)


Porządek posiedzenia

Protokół z posiedzenia

Głosowanie imienne na sesji


UCHWAŁY:

Lp.Numer uchwałyTreść uchwałyPlik do pobrania
1LXVIII/515/23w sprawie zmiany Statutu Gminy UjazdPlik
2LXVIII/516/23
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2022 rokPlik
3LXVIII/517/23
w sprawie przyjęcia planów komisji Rady Miejskiej w Ujeździe na rok 2023Plik
4LXVIII/518/23
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Inicjatywy - Ułatwiajmy Proces Inwestycyjny - dbajmy o Inwestorów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Plik


5LXVIII/519/23
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy UjazdPlik
6LXVIII/520/23
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPlik
7LXVIII/521/23
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę UjazdPlik
8LXVIII/522/23
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów dojazdu ucznia niepełnoprawnego do przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczegoPlik
9LXVIII/523/23
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznychPlik
10LXVIII/524/23
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
Plik
11LXVIII/525/23
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Plik
12LXVIII/526/23
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2023-2040Plik
13LXVIII/527/23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd na rok 2023 Plik

Wyświetlony: 583

Dodany 10.02.2023 15:33:04 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2023 10:21:26 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: