Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sesja nr LXIVNumer sesjiData sesjiDzień sesjiGodzina sesjiMiejsce sesji
LXIV sesja Rady Gminy29.11.2022r.wtorek15:00

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe (Osiedle Niewiadów 43)


Porządek posiedzenia

Protokół z posiedzenia

Głosowanie imienne na sesjiUCHWAŁY:

Lp.Numery uchwałyTreść uchwałyPlik do pobrania
1LXIV/477/22w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Plik
2LXIV/478/22w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów dojazdu ucznia niepełnoprawnego do przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
Plik
3LXIV/479/22w sprawie uchwalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ROMER MEDIA Sp. z o.o.Plik
4LXIV/480/22w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznychPlik
5LXIV/481/22w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznychPlik
6LXIV/482/22w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznychPlik
7LXIV/483/22w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznychPlik
8LXIV/484/22
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznychPlik
9LXIV/485/22
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
Plik
10LXIV/486/22
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej
Plik
11LXIV/487/22
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowejPlik
12LXIV/488/22
w sprawie określenia inkasentów opłaty parkingowej i rezerwacyjno-eksploatacyjnej
Plik
13LXIV/489/22
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Plik
14LXIV/490/22
w sprawie zamiany nieruchomości
Plik
15LXIV/491/22
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2022-2037
Plik
16LXIV/492/22
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd na rok 2022
Plik

Wyświetlony: 861

Dodany 02.12.2022 12:13:36 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2023 10:22:53 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: