Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2022 rok

Lp.

Data podjęcia

uchwały

Nr uchwały

Tytuł uchwały
(w sprawie)

Data ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

 

PDF ogłoszony

1.       

18.01.2022 r.

L/391/22

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Ujazd statusu miasta

 

20.01.2022 r.

Pozycja 412

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/412/akt.pdf

 

2.       

03.02.2022 r.

LI/394/22

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Ujazd statusu miasta

 

07.02.2022 r.

Pozycja 725

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/725/akt.pdf

 

3.       

22.02.2022 r.

LII/396/22

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Ujazd"

 

11.03.2022 r.

Pozycja 1357

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/1357/akt.pdf

 

4.       

22.02.2022 r.

LII/397/22

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2022

11.03.2022 r.

Pozycja 1358

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/1358/akt.pdf

 

5.       

22.02.2022 r.

LII/399/22

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

11.03.2022 r.

Pozycja 1359

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/1359/akt.pdf

 

6.       

22.02.2022 r.

LII/400/22

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych

11.03.2022 r.

Pozycja 1360

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/1360/akt.pdf

 

7.       

22.03.2022 r.

LIII/411/22

zmieniająca uchwałę Nr LII/396/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Ujazd”

11.04.2022 r.

Pozycja 1963

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/1963/akt.pdf

 

8.       

22.03.2022 r.

LIII/412/22

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2022

11.04.2022 r.

Pozycja 1964

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/1964/akt.pdf

 

9.       

22.03.2022 r.

LIII/414/22

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Ujazd

11.04.2022 r.

Pozycja 1965

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/1965/akt.pdf

 


Wyświetlony: 2102

Dodany 12.04.2022 13:07:55 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.04.2022 13:39:01 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: