Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestracja PESEL

Punkt obsługi dla obywateli Ukrainy

Пункт обслуговування громадян України

Informujemy, że od 16 marca 2022 r. wszyscy obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., mogą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Gminy w Ujeździe, pl. Kościuszki 6, parter, sala obsługi w godzinach pracy Urzędu:

-  poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

-  wtorek 8.30-16.30

Wniosek należy złożyć osobiście.  W imieniu osoby małoletniej  wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. 

Dzieci do 12 roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka następuje w oparciu o oświadczenie.

Do wniosku o nadanie nr PESEL : 


 • Wniosek do pobrania
 • dołącza się jedną fotografię , 
 • pobierane są odciski palców (z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12).


Tożsamość osoby składającej wniosek potwierdza się na podstawie:


 • dokumentu podróży, 
 • Karty Polaka,
 • innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,
 • dokumentu potwierdzającego urodzenie (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia),
 • oświadczenia.


Uwaga!
Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, oprócz maseczki, zaleca się również posiadanie rękawiczek oraz własnego długopisu.


Повідомляємо, що з 16 березня 2022 року всі громадяни України, які в результаті військових дій прибули на територію Польської Республіки з 24 лютого 2022 року зможуть подати заявки на надання номера PESEL в Гміні в Уязді, pl. Kościuszki 6, перший поверх, зал oбслуговування в робочий час управління:

 • Понеділок, Середа, Четвер, П'ятниця 7.30-15.30
 • Вівторок 8.30-16.30

Заяву потрібно подати особисто. В випадку неповнолітньої особи її подає один з батьків, законний опікун, тимчасовий опікун, куратор або особа, яка фактично нею опікується.

Діти до 12 років не зобов'язані бути присутніми при поданні заяви, за винятком ситуації, коли встановлення особи дитини відбувається на підставі декларації.

Для заяви про надання PESEL (ідентифікаційного коду):

Зробити безкоштовну фотографію на місці зможуть тільки особи, що подають заяву.

Встановлення особи, що складає заяву, відбувається на підставі:

 • закордонного паспорту,
 • Карти Поляка,
 • іншого документу з фотографією, що підтверджує особу,
 • свідоцтва про народження (для неповнолітніх осіб, що не досягли 18-річчя),
 • декларації

Увага!

У будівлю відомства зможуть увійти тільки особи, які дотримуються запобіжних заходів, передбачених постановою Кабміну про встановлення певних обмежень, приписів і заборон з нарастанням епідемічного стану. Для підписання офіційних документів, крім маски, рекомендується також мати рукавички і власну ручку.Wyświetlony: 1947

Dodany 17.03.2022 15:24:50 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2022 15:24:50 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: